Le Relais de Ghoy
Stiltecentrum en gastenverblijf
Le Relais de Ghoy staat niet op zichzelf. In de strijd tegen armoede zijn vele mensen, organisaties en instellingen betrokken.

Het belang van communicatie, dialoog en overleg met alle "stakeholders" is daarbij van cruciaal belang.
Daarom ook moeten we duurzaam samenwerken en informatie uitwisselen met andere belanghebbende betrokkenen, organisaties en instellingen.

Vandaag hebben we alvast samenwerkingsverbanden met:

Parochiegemeenschap van de Goede Bijstand, Brussel
Brussel, hoofdstad van Europa: prestige.Logo van de Onze Lieve Vrouw van Goede Bijstandskerk
Maar ook Brussel-pentagoon: boulevards, kantoren, autoverkeer, pendelaars ...
Nauwkeuriger: Brussel-benedenstad, de oude historische kern van Brussel, de Sint-Goriks-sector.

Problemen in overvloed: werkloosheid, prostitutie, armoede, verkrotting, onveiligheid, drugs ...

Veel potentiële kerkgangers zijn daar niet. Maar als de kerk dáár niet aanwezig zou zijn, zou ze haar zending ontrouw zijn. Dáár is missiegebied.
De kerk mag zich niet sluiten, maar moet oog hebben voor de noden rondom haar: als gist in het deeg moet ze werken aan bevrijding, aan rechtvaardigheid, aan leven voor iedereen, en wel in overvloed (Johannes., 10, 10).

De Bijstandskerk is een ontmoetingsplaats geworden van mensen die vanuit een evangelische bewogenheid aanwezig willen zijn bij het leven van de mensen in de stad.

Dat engagement is één met de zondagsvieringen. Dan komen van overal mensen samen om in een levensnabije liturgie hun leven te voeden en te oriënteren. Vieringen die er uiterlijk niet anders uitzien dan andere, maar die wel zeer intens beleefd worden omdat de gebruikte woorden groeien vanuit de dagelijkse realiteit.

De Overmolen vzw
De Overmolen heeft als doelstelling het algemeen maatschappelijk welzijn in Brussel te bevorderen door initiatieven te nemen en projecten te initiëren die een antwoord bieden op een reële nood.

Voor zover projecten en activiteiten een meerwaarde betekenen voor het rechtstreekse welzijn van de betrokkenen strekken ze zich uit over een breed maatschappelijk en cultureel domein.

De initiatieven situeren zich zowel binnen de welzijnswereld, de socioculturele sector of de sociale economie.

Tevens wenst de vereniging in te staan voor de materiële ondersteuning van welzijnswerken in Brussel. Zij beheert patrimonium dat ten dienste wordt gesteld van kansarmen of dat voor sociale, culturele en socioculturele doeleinden wordt gebruikt.

De Kleppe; sociaal zorgtoerisme
Iedereen heeft recht op een zorgeloze vakantie. Toch zijn er in Vlaanderen heel weinig vakantieplaatsen en ontspanningsmogelijkheden voor mensen met sociale, mentale en fysieke beperkingen.

Het vakantiehuis De Kleppe is een voorloper in het aanbieden van zorgvakanties en wil dit in de toekomst steeds beter doen:

  • Zorgvakanties voor kwetsbare groepen, gezinnen en individuen in een nieuwe formule en aangepaste accommodatie vanaf 2013;
  • De recreatieve belevingsdag biedt een toegankelijk ontspanningsaanbod voor groepen en individuen die maatschappelijk, mentaal en fysiek kwetsbaar zijn.
  • Verwondering is het centrale thema: verwondering over de natuur, de dieren en de eigen kansen en mogelijkheden.

Bijstandsnetwerk - Nulmerideaan: Werken rond de mazen op drie niveaus
Opdat iedereen leven zou hebben en wel in overvloed (Johannes 10,10)

Het is een eeuwenoud principe; het meten van plaats en tijd langs lengte- en breedtegraden. Meridianen vormen ijkpunten. Het tijdverschil tussen twee plaatsen kan worden herleid tot de afgelegde afstand in lengtegraden.

Mensen zijn aards, vastbesloten en zeker van hun zaak en tegelijkertijd doelloos, altijd zoekende en uit evenwicht. Velen zoeken heil en houvast, een ijkpunt.

Nulmeridiaan wil een baken vormen voor meervoudig gekwetste mensen in de Brusselse grootstedelijke realiteit. De combinatie van twee dingen; het aardse van de nulmeridiaan die dwars door woonkamers en begraafplaatsen loopt, maar ook de diepere betekenis ervan, omdat hij ons helpt bij het vaststellen, vinden van onze eigen plaats in tijd en ruimte, in de samenleving.

Deze metafoor heeft het Bijstandsnetwerk gekozen om de dagelijkse werking met “meervoudig gekwetste” mensen in het Brusselse te benoemen.

Nulmeridiaan verwijst dan niet alleen naar het gegeven dat vele van deze mensen op één-of-andere manier geen plaats meer weten te vinden in de huidige maatschappij maar wijst tevens op de rol die het netwerk in hun leven wil proberen te spelen:

  • Begeleidingen en woonzorg
  • Brug naar externe hulpverlening
  • Aanwezigheid, crisisinterventies, samenwerking met straathoekwerk