Le Relais de Ghoy
Stiltecentrum en gastenverblijf

Waar staan we voor?


Actief pluralisme

Actief pluralisme werkt verbindend zodat verschillende zingevingsmodellen elkaar kunnen bevruchten en verrijken. De initiatiefnemers zijn christelijk geïnspireerd en overtuigd dat uitwisseling van levensbeschouwelijke reflecties het eigen denken verruimt en verdiept.

Een gezonde geest in een gezond lichaam

Een gezonde geest in een gezond lichaam is belangrijk opdat een mens zich goed kan voelen en evenwichtig in het leven kan staan. Stilte en rust zijn daarbij belangrijke factoren. Onze drukke samenleving maakt dat de nood aan onthaasting en stilte groeit. Stiltemomenten maakten vroeger als vanzelf deel uit van het leven. Vandaag vragen ze bijzondere aandacht en moeten ze bewust worden ingebouwd.

Een plek van rust en stilte kan preventief inwerken op de gezondheidszorg. Zo een weerhoudt mensen ervan te verglijden in de richting van zorg en psychiatrie. Iedereen draagt in zich de kern om, mits bemoediging, een antwoord te bieden op de problemen waarmee een mens geconfronteerd wordt.

Een omgeving scheppen en mogelijkheden voorzien waar mensen tot rust kunnen komen zal naar de toekomst toe aan belang winnen. Zeker omdat hedendaagse stilteplekken zoals kloosters en abdijen drastisch in aantal minderen.

In het landelijke gebied rond Le Relais de Ghoy heeft stilte de boventoon. Een goede plek om tot rust te komen.

Wederkerigheid in de zorg leidt tot wederzijdse meerwaarde.

Voor maatschappelijk kwetsbare mensen wordt vaak gezorgd. Ze worden omringd door diensten organisaties die hen ondersteunen. Dat geeft een afhankelijkheidsrelatie.

Hen voor elkaar laten zorgen staat borg voor wederkerigheid. Hen de zorg voor gasten en dieren laten opnemen geeft verantwoordelijkheid. Deze weg van afhankelijkheid naar responsabilisering leidt tot een wederzijdse meerwaarde en gelijkwaardigheid.

Zo ook bij de gasten die de stilte komen opzoeken. Onderlinge zorg geeft verbondenheid en maakt de soms moeilijke stiltemomenten draaglijker. In de stilte en de rust kunnen mensen die expliciet de rust opzoeken elkaar op een intensere manier ondersteunen.

Duurzaamheid is meer dan een modewoord.

Le Relais de Ghoy bekijkt ontwikkelingen op lange termijn en kiest voor duurzame verbouwingen, alternatieve energiebronnen en biologische teeltwijzen. Zo kan de levenskwaliteit van bewoners en gasten gegarandeerd worden zonder toekomstige generaties te belasten.

De aandacht voor optimale toegankelijkheid zorgt ervoor dat ook mensen met beperkte mobiliteit kunnen participeren.

Een alcohol- en middelenvrije omgeving uit respect voor het verleden.

Omdat verschillende mensen uit de doelgroepen jarenlang hebben gevochten tegen verslaving en middelengebruik is een middelenvrij huis een evidentie. Op die manier ervaren de bewoners en de gasten respect voor de moeilijke weg die ze zijn gegaan in het verleden en ervaren ze des te meer de kracht van de opportuniteiten die de toekomst hen schenkt.