Le Relais de Ghoy
Stiltecentrum en gastenverblijf

Waar willen we heen?


Een huiselijke omgeving

Het gemeenschapshuis biedt plaats aan zes bewoners. De meesten komen uit een maatschappelijk kwetsbare situatie. Samen beredderen ze het huishouden en dragen zorg voor elkaar.

Dagbesteding en structuur

Het leven in huis en op de boerderij zorgt voor dagbesteding en structuur. De verdeling van huishoudelijke taken, de verzorging van de dieren en het werken in de tuin geeft textuur aan het leven. Daardoor krijgen bewoners voeling met het werkritme en kunnen ze noodzakelijke attitudes aanleren. Ook de logistieke zorg voor de gasten past in dat opzet. Het helpt hen de stap te zetten naar het regulier arbeidscircuit of naar inschakeling in diverse activiteiten van partnerorganisaties.

Samenwerking

Vrijwilligers nemen een belangrijke plaats in de organisatie en zijn de dragende kracht ervan. Daarom wordt samenwerking nagestreefd met lokale én aanverwante organisaties.