Le Relais de Ghoy
Stiltecentrum en gastenverblijf

Wat willen we bereiken op korte termijn?


Het woonhuis verbouwen tot een gemeenschapshuis voor permanente bewoning

 • Nieuw sanitair en verwarming;
 • isolatie van dak;
 • verbouwing zolder tot twee studio’s;
 • isolatie van gevel en nieuwe ramen;
 • nieuwe keuken;
 • veranda met toegankelijk toilet.

De schuur verbouwen tot een stiltecentrum

 • Opmaak plannen schuur;
 • bouwaanvraag schuur;
 • vernieuwing en isolatie dak;
 • verbouwing van de schuur tot 4 verblijfsentiteiten, stille ruimte, eetruimte met keukentje, zithoek met bibliotheek;
 • aanleggen van een buitenruimte die uitgeeft op de tuin.

Aanleg van de tuin

 • Aanleg van een groentetuin met serre;
 • ombouw van mestvaaltbekken tot vijver;
 • aanleg van zonneweide;
 • voorzien van wandelparcours door het domein.

Een samenwerkingsnetwerk en vrijwilligersgroep opbouwen

 • De bestaande Nederlands- en Franstalige organisaties in de omgeving oplijsten;
 • de organisaties persoonlijk benaderen en nagaan welke samenwerking mogelijk is;
 • het aantrekken van vrijwilligers voor logistieke, morele en psychosociale ondersteuning van de bewoners;
 • het aantrekken van professionele en vrijwillige medewerkers voor de ondersteuning van de gasten.

Uitwerking en bekendmaking van het initiatief

 • Ontwerpen van een tweetalige website;
 • uitwerken inhoudelijk concept bewonersgroep;
 • aantrekken extra bewoners;
 • uitwerken inhoudelijk concept stiltecentrum;
 • opmaak en verspreiding folder;
 • aantrekken cliënteel stiltecentrum.